3 ADET TAŞINMAZIN KİRALANMASI

ÇİFTLİK İLÇESİ

AZATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AZATLI BELEDİYESİNE AİT TAŞINMAZ KİRALANMASI ŞARTNAMESİ

 

Azatlı Belediye Başkanlığınca 20.02.2019 tarih ve 216 sayılı oluru ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 47. maddesine A bendine göre kiralanması kararı verilen mülkiyeti Azatlı Belediyesine ait Çiftlik ilçesi Karaçayır Mevkiinde 194 ada 5 parsel tarlanın ve Azatlı Kasabası Küllüce Mahallesi 208 ada 1 nolu parseldeki tarlanın 2 yılığına ekimi için kiralanması ve Azatlı Kasabası Yeni Mahalle Asmasız cad. no:4 deki lojmanın  3 yıllığına kiralanması yapılacaktır.

1-      İhale 08.04.2019 Cuma günü saat 14.30 da Azatlı Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

2-      İhaleye katılacakların ihale gününden önce ihale teminatı olarak T.C Ziraat Bankasında bulunan 07208789 no’ lu  hesabına yatırarak veya Belediyemize ödeyip banka dekontunu yada Belediyemizden verilen teminat alındı belgesini encümene sunmaları gerekmektedir.

SIRA NO

 

MAHALLE

ADA

PARSEL

VASFI

 NO

SÜRESİ

M2

KİRASI

GEÇİCİ T.

1

ÇİFTLİK İLÇESİ

YENİ

194

5

TARLA

 

2 YILLIK

17636,40 m2

9700,00 TL

1,000 TL

2

AZATLI KASABASI

KÜLLÜCE

208

1

TARLA

 

2 YILLIK

9248,11 m2

5087,00 TL

600 TL

3

AZATLI KASABASI

YENİ

128

322

LOJMAN

4

3 YILLIK

 

4140,00 TL

 

 

3-      TARLA İhalesi üzerinde kalan kişi veya kişiler 2 yıllık kira bedelini peşin olarak 30 gün içinde ödeyecektir . 30 günde ödeme yapılmaz ise yeniden ihaleye  yapılacaktır .

4-      Lojman ihalesi üzerinde kalan kişi her ay peşin olarak ödeyecektir.

5-      Süresi içinde yapılmayan ödemeler için yasal faiz uygulanacaktır.

6-      Belediye Borcu olan İhaleye katılamayacaktır

7-      Taşınmazlar üzerine her hangi bir yapı yapılması ve değişiklik yapılması  yasaktır.

8-      Kira sözleşmesi sırsında doğacak her türlü gider alıcıya ait olacaktır.

9-      Belediye encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 
BİZİ TAKİP EDİN