ihale ilanı
  

T.C

NİĞDE İLİ

ÇİFTLİK İLÇESİ

AZATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AZATLI BElEDİYESİNE AİT TAŞINMAZ KİRALANMASI ŞARTNAMESİ

 

Azatlı Belediye Başkanlığınca 27.02.2018 tarih ve 221 sayılı Başkanlık oluru ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 47. maddesine A bendine göre kiralanması kararı verilen mülkiyeti Azatlı Belediyesine ait Yeni Mahallesi 128 ada 322 parselde bulunan kapı numarası 4/b 4/c 4/d 4/e 80/a 80/c, Yeni mahalle 129 ada 4ve 5 nolu parseldeki kapı no: 65 olan 1 adet dükkân ve Küllüce mahallesi okul sokakta bulunan 193 ada 5 nolu parselde bulunan kapı no: 13 olan iş yerinin ve Küllüce Mahallesi 208 ada 1 nolu parselde bulunan 9248 m2 tarlayı 3 yıllığına kiralanması İhale 16.03.2018 Cuma günü saat: 10.00 da Azatlı Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

1-      İhaleye katılacakların ihale gününden önce ihale geçici teminatı olarak  

SIRA NO

MAHALLE

SOKAK

ADA

PARSEL

KAPI NO

KİRASI

GEÇİCİ T.

1

YENİ

DOĞAN BARAN

128

322

4/A

150 TL

165 TL

2

YENİ

DOĞAN BARAN

128

322

4/B

150 TL

165 TL

3

YENİ

DOĞAN BARAN

128

322

4/C

150 TL

165 TL

4

YENİ

DOĞAN BARAN

128

322

4/D

150 TL

165 TL

5

YENİ

DOĞAN BARAN

128

322

4/E

150 TL

165 TL

6

YENİ

DOĞAN BARAN

128

322

80/A

100 TL

110 TL

7

YENİ

DOĞAN BARAN

128

322

80/C

100 TL

110 TL

9

YENİ

ÇİFTLİK CAD.

129

 

4-5

120 TL

130 TL

10

KÜLLÜCE

OKUL SOK.

193

5

13

230 TL

250 TL

11

KÜLLÜCE

OKUL SOK.

208

1

9248 m2

5,500 TL

165 TL

 T.C Ziraat Bankasında bulunan 07208789 no’ lu hesabına yatırarak veya Belediyemize ödeyip banka dekontunu yada Belediyemizden verilen teminat alındı belgesini encümene sunmaları gerekmektedir.

2-      İhalesi üzerinde kalan kişi aylık kirasını aybaşında peşin olarak ödeyecektir.

3-      İhaleye katılacaklar a) nüfus cüzdan sureti, b) ikametgâh belgesi

4-      Taşınmazın kiralaması 01.01.2021 tarihine kadardır süre dolumdan sonra yeni ihale yapılacaktır.

5-      Dükkânların bazıları   TCK müdürlüğünün yıkım alanında olup yıkım kararı çıktığı zaman ilgili tarihte boşlatmaları ve taşımazda oturdukları gün kadar kira vermeleri gerekmektedir.

6-      Belediyemize Geçmiş dönem kira Borcu olan ihaleye katılamayacak

7-      208 ada 1 nolu parselde bulunan tarlanı 3 yıllık kirası 2 ay içinde peşin olarak ödenecek

8-      Süresi içinde yapılmayan ödemeler için yasal faiz uygulanacaktır.

9-      Taşınmazlar üzerine hiçbir şekilde değişiklik

10-  Taşımazları kiralayanlar hiçbir şekilde başkasına kiralayamaz

11-  Kira sözleşmesi sırsında doğacak her türlü gider alıcıya ait olacaktır.

12-  Belediye encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13 -Anlaşmazlıkların çözümünde Çiftlik Adliyesi Mahkemeleri yetkili olacaktır.

 

 

                                                                             

                                                                                          

 
BİZİ TAKİP EDİN